ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

“కరువైన రైతు “ రుణమాఫీ


ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రైతుల కు రుణమాఫీ అందుతుంద? 
ఉపశమన పత్రలు చేతికి వచ్చినవ ?
 బ్యాంకు అధికారులు అన్నదాతల తో ఆడుకుంటున్నార ?
అధికారులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు పైన బురద జల్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నర ? Post by
 Quickandhra Social Media