ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

నందమూరి కుటుంబం నుంచి మరో స్పందన - స్పందించిన కళ్యాణ్ రామ్

నందమూరి కుటుంబం నుంచి మరొక స్పందన, భువనేశ్వరి పైన చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలను ఖండిస్తూ తనదైన శైలి లో నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్  ట్విట్ చేసారు.   


In Association with