ఫ్లాష్ ఫ్లాష్

Viewers Count

Advertisement

Royal Enfield spares

Advertisement

దిశ హత్య గురించి సోషల్ మీడియాలో అసభ్యకరమైన పోస్టుల: సైబర్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు : దర్యాప్తు
రాజకీయాలు 


దిశ హత్య గురించి సోషల్ మీడియాలో అసభ్యకరమైన పోస్టులను పోస్ట్ చేసినందుకు నలుగురిపై సైబర్ క్రైమ్ పోలీసు హైదరాబాద్ అభియోగాలు మోపింది:

"మహిళా అత్యాచారం నేరం కాదు" అని నలుగురు వ్యక్తులు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసినట్లు దర్పల్లి రాజశేఖర్ రెడ్డి అనే వ్యక్తీ హైదరాబాద్  సైబర్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు . పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.ఆర్టికల్స్


For English Version

తెలుగులో

English Version

రాజకియలు

ఆర్టికల్స్

క్రైమ్

సైన్సు

వై సి పి

టి డి పి

Advertisement