ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

చింతలపూడి మండలం - శివపురం గ్రామం లో 05-04-2014 న ఏదో జరిగింది అని పేస్ బుక్ లో వైరల్ అవుతున్న పోస్ట్ మిరే చూడండి       


జరిగిన విషయం పైన మేము ఇన్వెస్ట్ గేట్  చెయ్యగా జరిగింది 05-04-2014 వ తేదిన అని తెలిసింది క్విక్ ఆంధ్ర టీం 

 Post by

 Quickandhra Independent Web Media Publication